Tillgänglighetsredogörelse | SDSN Northern Europe
Länkstig

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. 

Vår ambition är också inte bara att följa lagkraven, utan att ge alla webbplatsens användare en upplevelse där de kan uppfatta, förstå, och använda allt innehåll och funktionalitet, på ett så likvärdigt sätt som möjligt, på en webbplats som följer robust standard för dess konstruktion.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss i något annat format så kan du kontakta oss genom att:

Rapportera brister

Vi jobbar hela tiden på att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så ber vi dig att tala om detta för oss, så att vi kan försöka lösa problemet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, så kan du kontakta DIGG och tala om det för dem.

Teknisk information

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

Trots att webbplatsen i hög grad är tillgänglig, så har den fortfarande brister som vi arbetar på att få bort. Innehåll som inte är fullt tillgängligt beskrivs här:

 • Vissa delar av innehållet i webbplatsens sidor ligger inom så kallade landmärken som inte namngetts, vilket gör det svårare att förstå syftet för användare med skärmläsare.

 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka svårigheter både för användare med kognitiva och synnedsättningar.

 • Den centrala sökfunktionen som ligger till grund för presentation av nära 90% av webbplatsens innehåll uppfyller inte kraven på tillgänglighet och fungerar inte med tangentbordsnavigering och skärmläsare. Detta märks bland annat när man ändrar i filtrering av resultat i till exempel nyhets- och evenemangssidor.

 • Den inbyggda skärmläsaren ReadSpeaker är inte responsiv och ändrar inte utseende för användare som surfar via mobil, vilket gör den svåranvänd för dessa.

 • Vissa länkar leder till externa webbplatser utan att tala om det för skärmläsare, med endast visuella ikoner för att signalera detta.

 • Vissa länkar leder till externa webbplatser, men indikerar med ikon att dessa leder till en intern sida.

 • Dokumentlänkar och länkar till externa sidor beskriver inte alltid vart de leder eller att de öppnas i ett nytt fönster.

 • Innehåll, struktur och funktionalitet i till exempel PDF-dokument har ännu inte granskats utifrån tillgänglighet. Stickprov visar dock på problem med tillgänglighet.

 • På vissa ställen i webbplatsens sidor behövs ett tydligare fokus på var man befinner sig, när man navigerar med tangentbord.

 • I huvudmeny och på vissa länkar är det för liten skillnad på när man håller musmarkör över dem och när man inte gör det. Detta gäller till exempel menylänken Hitta Nyheter och sidinterna menyer för sidinnehåll.

 • Det saknas så kallad "Aria Label" på aktiv länk i huvudmenyn, vilket gör att skärmläsare inte kan tala om vilken sida i huvudmenyn man är på.

 • Vissa bilder med betydelsebärande innehåll saknar beskrivning.

 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild. Dessa saknar också beskrivande text.

 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild som innehåller text eller distraherande grafiska mönster.

 • Ett antal filmer erbjuds endast med engelskt tal och saknar svenska alternativ.

 • Ett mindre antal filmer som behöver textning, transkribering eller syntolkning saknar detta.

 • Webbplatsen använder kursivering för långa citat, vilket kan göra texten onödigt svårläst.

För dig utan synförmåga

 • Vissa delar av innehållet i webbplatsens sidor ligger inom så kallade landmärken som inte namngetts, vilket gör det svårare att förstå syftet. 
 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka problem för skärmläsare.
 • Vissa länkar leder till externa webbplatser utan att tala om detta för skärmläsare, med endast visuella ikoner för att signalera detta.
 • Det saknas så kallad "Aria Label" på aktiv länk i huvudmenyn, vilket gör att skärmläsare inte kan tala om vilken sida i huvudmenyn man är på.
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild. Dessa saknar också beskrivande text.
 • Ett antal filmer som behöver syntolkning saknar detta.

För dig med nedsatt synförmåga

 • Vissa delar av innehållet i webbplatsens sidor ligger inom så kallade landmärken  som inte namngetts, vilket gör det svårare att förstå syftet.
 • Den inbyggda skärmläsaren ReadSpeaker är inte responsiv och ändrar inte utseende för användare som surfar via mobil, vilket gör den svåranvänd för dessa.
 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka problem för skärmläsare.
 • Vissa länkar leder till externa webbplatser utan att tala om detta för skärmläsare, med endast visuella ikoner för att signalera detta.
 • På vissa ställen i webbplatsens sidor behövs ett tydligare fokus på var man befinner sig, när man navigerar med tangentbord.
 • I huvudmeny och på vissa länkar är det för liten skillnad på när man håller musmarkör över dem och när man inte gör det. Detta gäller till exempel menylänken Hitta Nyheter och sidinterna menyer för sidinnehåll.
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild. Dessa saknar också beskrivande text.
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild som innehåller text eller distraherande grafiska mönster.
 • Ett antal filmer som behöver syntolkning saknar detta.
 • Webbplatsen använder kursivering för långa citat, vilket kan göra texten onödigt svårläst.
 • Användaren kan inte ändra textstorlek i formulär med hjälp av webbläsarens inställningar.
 • Formulär använder en grafisk säkerhetsfunktion, så kallad "Captcha", för att förhindra spam-kommentarer till formulär.

För dig med annorlunda färgseende

 • Färg med för svag kontrast mot bakgrund används i menyer för sidintern navigering och i länkar i sidorna, vilket kan orsaka problem för användare med akromatopsi som ser i gråskala.

För dig utan hörsel

 • Ett mindre antal filmer som behöver textning eller transkribering saknar detta.

För dig med nedsatt hörsel

 • Ett mindre antal filmer som behöver textning eller transkribering saknar detta.

För dig med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Den inbyggda skärmläsaren ReadSpeaker är inte responsiv och ändrar inte utseende för användare som surfar via mobil, vilket gör den svåranvänd för dessa.

För dig med kognitiv nedsättning

 • Rubriker används inte alltid korrekt och är ibland onödigt långa, vilket i undantagsfall orsakar problem i de sidinterna undermenyerna.
 • Webbplatsen använder kursivering för långa citat, vilket kan göra texten onödigt svårläst.
 • Vissa länkar leder till externa webbplatser utan att tala om detta för skärmläsare, med endast visuella ikoner för att signalera detta.
 • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild som innehåller text eller distraherande grafiska mönster.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Göteborgs universitet med hjälp av egen expertis. Vi har också i utvecklingen av webbplatsen låtit utomstående experter granska flera delar av denna.

Granskningsmetod

Expertis samt diverse tillgänglighetsverktyg.

Senaste bedömningen gjordes den 25 oktober 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 oktober 2023.